OFERTA DLA UCZNIÓW SZKOŁY SALWATOR

DIAGNOZA

Diagnoza, którą prowadzimy w pierwszym miesiącu nauki, obejmuje szczegółową indywidualną analizę warunków poznawczych, językowych i edukacyjnych dziecka. Od diagnozy zależy kierunek działań podejmowanych w dalszej kolejności.

Gabinet Logopedyczny SALWATOR to miejsce, w którym w życzliwej atmosferze dzieci otrzymają diagnozę, a także w razie potrzeby, zostaną objęte terapią logopedyczną i pedagogiczną.


TERAPIA

Proponujemy zajęcia indywidualne oraz grupowe, w czasie których stymulujemy rozwój obszarów, w których obserwuje się deficyty. Współpracujemy z wychowawcami klas oraz Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi. W razie potrzeby kierujemy uczniów na całościowe diagnozy specjalistyczne i przygotowujemy programy terapeutyczne dla dzieci wymagających kształcenia specjalnego. W przypadku dzieci posiadających opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej, wdrażamy programy dostosowania metod i form pracy w trakcie nauczania. Naszym celem jest skuteczne wsparcie dziecka w zmaganiu z trudnościami edukacyjnymi i społecznymi. Wszelkie postępy dziecka są na bieżąco konsultowane z Rodzicami. Ze szczególnym zaangażowaniem dbamy o jakość tej relacji, gdyż uważamy, że jest ona jednym z warunków efektywnej pracy z dzieckiem.


METODY PRACY

W pracy z dzieckiem kładziemy nacisk na indywidualność. Dobieramy metody terapii zawsze do konkretnego dziecka, do jego indywidualnych potrzeb, możliwości oraz talentów. Nasi terapeuci nieustannie poszerzają swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach specjalistycznych. Z myślą o naszych uczniach nieustannie wzbogacamy ofertę, a także dbamy o urozmaicanie zajęć i wysoki stopień ich atrakcyjności.


ZAKRES ODDZIAŁYWAŃ

W obrębie naszej oferty znajduje się:

  • diagnoza i terapia wad wymowy

  • terapia dzieci z dysleksją i z problemami edukacyjnymi

  • terapia logopedyczna dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, m. in. zespołem Aspergera, autyzmem, niedosłuchem

  • zajęcia dla dzieci cudzoziemskich i powracających z zagranicy – projekt Twój polski

  • stymulacja wszystkich funkcji poznawczych (percepcji wzrokowej i słuchowej, małej i dużej motoryki, pamięci)

  • wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną


« nowsze Wróć do poprzedniej strony
25czerwca
Od 1 lipca do 23 sierpnia 2019 r. szkoła jest czynna od godz. 7.30 do 14.30
18czerwca
Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się w środę 19 czerwca 2019
17czerwca
Menu na dni 17-18.06.2019
13czerwca
Msza Święta na zakończenie roku szkolnego odbędzie się w poniedziałek 17
11czerwca
Do końca tygodnia przewidywana jest temperatura powietrza na poziomie 32 stopni
10czerwca
W związku ze zmianą organizacji zajęć, koło matematyczne dla kl. II