SPECJALIŚCI

Edyta Sąsiadek
absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim ze specjalnością nauczanie początkowe. Ukończyła studia podyplomowe: Terapia zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu również na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od dwudziestu lat pracuje jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Swoje doświadczenie wykorzystuje także w terapii pedagogicznej, którą prowadzi dla dzieci przejawiających trudności w nauce czytania i pisania, z ryzykiem dysleksji lub ze zdiagnozowaną dysleksją rozwojową. W pracy wykorzystuje różnorodne metody dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka. Dba o poszerzanie swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach specjalistycznych.


Rafał Młyński

doktor językoznawstwa o specjalizacji logopedia i lingwistyka kontaktów językowych. Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzi szkolenia logopedyczne dla nauczycieli polonijnych w Europie. Lektor języka polskiego jako obcego, autor programu Twój polski, skierowanego do dzieci cudzoziemskich i powracających z zagranicy w Prywatnej Szkole SALWATOR.


Joanna Woźniak-Góra
psycholog, psychoterapeuta, logopeda. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie w trakcie całościowego szkolenia z psychoterapii systemowej przy Krakowskim Ośrodku Terapii, gdzie specjalizuje się w terapii rodzin. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami wymowy oraz z trudnościami w nauce. Pierwsze doświadczenia terapeutyczne i diagnostyczne zdobywała pracując w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie na co dzień miała do czynienia z dziećmi przedszkolnymi i w młodszym wieku szkolnym przejawiającymi różnego rodzaju trudności rozwojowe. Nieustannie doskonali swój warsztat biorąc udział w specjalistycznych kursach, i szkoleniach obejmujących różne podejścia terapeutyczne (systemowe, psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne), a także w treningach rozwoju osobistego.


Urszula Maurer

logopeda, polonista, lektor języka polskiego jako obcego. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorantka Uniwersytetu Pedagogicznego na kierunku językoznawstwo, zainteresowana rozwijaniem wiedzy na temat językowego i komunikacyjnego funkcjonowania dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W Gabinecie Logopedycznym SALWATOR zajmuje się terapią dzieci z wadami artykulacyjnymi, z zaburzeniami komunikacji językowej, z trudnościami edukacyjnymi, a także terapią dzieci dwujęzycznych. Regularnie bierze udział w konferencjach naukowych oraz kursach i szkoleniach specjalistycznych wzbogacających zestaw metod i technik stosowanych na co dzień w pracy z najmłodszymi.


« nowsze Wróć do poprzedniej strony
25kwietnia
Mennu na dni 24-26.04.2019
25kwietnia
W dniach 01.05.2019 (środa) do 03.05.2019 (piątek) włącznie w szkole nie odbywają się zajęcia dydaktyczne. W tych dniach szkoła oraz sekretariat są zamknięte.
16kwietnia
W dniu dzisiejszym tj. 16.04.2019 koło modelarskie zostało odwołane.
15kwietnia
W środę tj. 17.04.2019 koło matematyczna dla klas II A i II B jest odwołane.
15kwietnia
W dniu jutrzejszym tj. 16.04.2019 konsultacje pani Kamilli Jaszczak zostają odwołane.
12kwietnia
Informujemy, że 29.04.2019 (poniedziałek), 30.04.2019 (wtorek), 02.05.2019 (czwartek)