SPECJALIŚCI

Edyta Sąsiadek
absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim ze specjalnością nauczanie początkowe. Ukończyła studia podyplomowe: Terapia zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu również na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od dwudziestu lat pracuje jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Swoje doświadczenie wykorzystuje także w terapii pedagogicznej, którą prowadzi dla dzieci przejawiających trudności w nauce czytania i pisania, z ryzykiem dysleksji lub ze zdiagnozowaną dysleksją rozwojową. W pracy wykorzystuje różnorodne metody dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka. Dba o poszerzanie swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach specjalistycznych.


Rafał Młyński

doktor językoznawstwa o specjalizacji logopedia i lingwistyka kontaktów językowych. Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzi szkolenia logopedyczne dla nauczycieli polonijnych w Europie. Lektor języka polskiego jako obcego, autor programu Twój polski, skierowanego do dzieci cudzoziemskich i powracających z zagranicy w Prywatnej Szkole SALWATOR.


Joanna Woźniak-Góra
psycholog, psychoterapeuta, logopeda. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie w trakcie całościowego szkolenia z psychoterapii systemowej przy Krakowskim Ośrodku Terapii, gdzie specjalizuje się w terapii rodzin. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami wymowy oraz z trudnościami w nauce. Pierwsze doświadczenia terapeutyczne i diagnostyczne zdobywała pracując w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie na co dzień miała do czynienia z dziećmi przedszkolnymi i w młodszym wieku szkolnym przejawiającymi różnego rodzaju trudności rozwojowe. Nieustannie doskonali swój warsztat biorąc udział w specjalistycznych kursach, i szkoleniach obejmujących różne podejścia terapeutyczne (systemowe, psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne), a także w treningach rozwoju osobistego.


Urszula Maurer

logopeda, polonista, lektor języka polskiego jako obcego. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorantka Uniwersytetu Pedagogicznego na kierunku językoznawstwo, zainteresowana rozwijaniem wiedzy na temat językowego i komunikacyjnego funkcjonowania dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W Gabinecie Logopedycznym SALWATOR zajmuje się terapią dzieci z wadami artykulacyjnymi, z zaburzeniami komunikacji językowej, z trudnościami edukacyjnymi, a także terapią dzieci dwujęzycznych. Regularnie bierze udział w konferencjach naukowych oraz kursach i szkoleniach specjalistycznych wzbogacających zestaw metod i technik stosowanych na co dzień w pracy z najmłodszymi.


« nowsze Wróć do poprzedniej strony
14grudnia
Jadłospis na dni 17-21.12.2018
7grudnia
Jadłospis na dni 10-14.12.2018
4grudnia
Zajęcia z chóru oraz zajęcia rytmiczne zostają odwołane
3grudnia
Mdenu na dni 3-7.12.2018
30listopada
Informuję, że od 30 listopada do 7 grudnia 2018 r. zostaje odwołane koło plastyczne
22listopada
Jadłospis na dni 26-30.11.2018