oferta edukacyjna

KLASY I - III GIMNAZJUM - OFERTA EDUKACYJNA

Wszyscy uczniowie są objęci opieką psychologiczną, logopedyczną i reedukacyjną. Uczniowie mają do wyboru jako drugi język obcy nowożytny: francuski, niemiecki lub hiszpański. Nauka języka angielskiego odbywa się z podziałem na grupy z uwzględnieniem stopnia zaawansowania. W klasach gimnazjalnych cyklicznie zajęcia prowadzi neative speaker.


podstawowa oferta edukacyjna

Klasy
Przedmiot 123
Język polski
Agnieszka Dębska
5 5 5
Język angielski
Elżbieta Kotlarska
Magdalena Savery
Agnieszka Staroń
Marek Łęczycki
5 5 5
Język obcy nowożytny
Małgorzata Barwińska
Rita Catania
Justyna Polony-Poluk
3 3 3
Muzyka
Zofia Kowalska
1 0 0
Plastyka
Ewa Kościsz - Czechowska
0 1 0
Historia
Lech Kosowski
2 2 2
WOS
Lech Kosowski
1 1 0
Geografia
Dorota Gola
2 1 2
Biologia
Katarzyna Szwabowska
2 2 2
Chemia 2 2 2
Fizyka
Marcin Młynarczyk
2 2 2
Matematyka
Marcin Młynarczyk
Zofia Piżl
4 4 5
Informatyka
Bartosz Szczap
1 1 1
Wychowanie fizyczne
Adam Ormiański
3 3 3
Basen
Adam Ormiański
Paweł Łoza
1 1 1
Edukacja dla bezpieczeństwa 1 0 0
Zajęcia techniczne
Bartosz Szczap
1 1 0
Zajęcia z wychowawcą
Małgorzata Barwińska
Agnieszka Dębska
Dorota Gola
Bartosz Szczap
1 1 1
Religia/etyka
Rafał Stasik
1 1 1
Wychowanie do życia w rodzinie
Lech Kosowski
Monika Łatocha
0,5 0,5 0,5
Zajęcia artystyczne - muzyczne
Zofia Kowalska
0 1 0
Zajęcia artystyczne - plastyczne
Ewa Kościsz - Czechowska
0 0 1
Razem: 38.537.536.5

UZUPEŁNIAJĄCA OFERTA EDUKACYJNA

Liczba kół w roku szkolnym jest nie mniejsza niż cztery.

Koła olimpijskie – przygotowujące do konkursów przedmiotowych: matematyczne, fizyczne, chemiczne, informatyczne, geograficzne, j. niemiecki, j. francuski.


INFORMACJE O ZAPISACH

Informacji udziela sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00

RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Działalność oświatowa w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum; Wpis do ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa pod nr 43202-22.


« nowsze Wróć do poprzedniej strony
25czerwca
Od 1 lipca do 23 sierpnia 2019 r. szkoła jest czynna od godz. 7.30 do 14.30
18czerwca
Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się w środę 19 czerwca 2019
17czerwca
Menu na dni 17-18.06.2019
13czerwca
Msza Święta na zakończenie roku szkolnego odbędzie się w poniedziałek 17
11czerwca
Do końca tygodnia przewidywana jest temperatura powietrza na poziomie 32 stopni
10czerwca
W związku ze zmianą organizacji zajęć, koło matematyczne dla kl. II